Преводе

Преводе и лекторску обраду текстова обављају матерњи говорници који поседују изванредно познавање немачког језика – неопходан предуслов за разумевање текста у датом језику, као и за прецизан трансфер у циљни језик.
Ове јединствене карактеристике нашег пословања нудимо: код фирме onlinelektorat.at посао није завршен само са преводом, јер након тога преведени текст се лекторски обрађује где се поред специфичности циљног језика, текст контролише на исправност интерпункцијских знакова, правопис и граматику. Тек тада ће Вам текст бити достављен.