Preklady

Texty prekladajú osoby do materinského jazyka s dokonalými znalosťami nemčiny. Táto kombinácia je nevyhnutným predpokladom pre pochopenie významu v pôvodnom jazyku, ako aj pre preklad do cieľového jazyka.
Tu ponúka onlinelektorat.at nadštandardnú službu. Po preklade sa preložený text v lektoráte ešte kontroluje z hľadiska zvláštnosti cieľového jazyka a tiež správnej interpunkcie, diakritiky a gramatiky. Až po tejto dôkladnej kontrole môže byť text odovzdaný zákazníkovi.