Traduceri

Traduceri de calitate de către vorbitori nativi ai limbii în/din care se face traducerea, care au, de asemenea, cunoștințe excelente de germană, o condiție indispensabilă pentru înțelegerea textului în limba sursă, precum și pentru traducerea excelentă a textului în limba dorită. Iar pentru aceasta, noi avem o oferta unică: la onlinelektorat.at, munca de traducere este departe de a fi terminată în acest punct, deoarece acum textul tradus ajunge la departamentul de verificare a conținutului editorial, unde, pe lângă semantica și terminologia specifica a limbii în care se face traducerea, este verificată si punctuația corectă, ortografia si gramatica. Abia acum textul Dvs. este gata de a fi livrat înapoi spre publicare.