Tłumaczenia

Tłumaczenia w jakości korektorskiej przez osobę mówiącą w ojczystym języku, równocześnie mającą umiejętności języka niemieckiego, to niezbędna podstawa do zrozumienia tekstu w językach źródłowych jak i do oględnego transferu na język docelowy.
Oferujemy państwu unikalną i charakterystyczną cechę: Nasza praca w onlinelektorat.at nie polega tylko na tłumaczeniu. Kolejne kroki to sprawdzenie i dokładna kontrola tekstu pod względem interpunkcyjnym, ortograficznym, gramatycznym i innych cech szczególnych danego języka docelowego w dziale korekty i redagowania. Dopiero po dokładnym badaniu tekst jest gotowy do państwa dyspozycji.