Prevodi

Kvalitetni prevodi lektorisani od strane izvornih govornika koji posjeduju odlično znanje njemačkog jezika – neophodan preduslov za razumijevanje tekstova na izvornom jeziku, kao i za precizan prenos na ciljni jezik.
Jedinstvena karakteristika naše ponude: kod firme onlinelektorat.at prevodom se još uvijek ne završava rad na tekstu. Prevedeni tekst se nakon toga lektoriše, gdje se, pored specifičnosti ciljnog jezika, kontrolišu interpunkcija, pravopis i gramatika. Tek tada će Vam tekst biti dostavljen.