Преводи

Висококачествени преводи, изготвени и коригирани от носители на родния език, владеещи отлично немски език – задължителна предпоставка за разбирането на текста на изходния език, както и за прецизен превод на целевия език.
Услугата, която предлагаме е уникална: В onlinelektorat.at работата ни далеч не приключва с превода, тъй като преведеният текст се изпраща за корекции.Освен особеностите на целевия език, тук допълнително се проверяват правилната пунктоация, правопис и граматика. Едва тогава текстът ще Ви бъде доставен.